Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor alle gebruikers van VandaagViraal.nl

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-03-2016.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VandaagViraal.nl en haar bezoekers.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘Bezoeker’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon die de website van VandaagViraal.nl komt bezoeken.

3. Notice and takedown procedure
3a VandaagViraal.nl stelt zorgvuldig haar inhoud samen. Indien u materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw of andermans rechten of waarvan u van mening bent dat dit onrechtmatig is, kunt u bij VandaagViraal.nl een verzoek indienen om deze informatie van haar website te laten verwijderen.
3b Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en te verzenden. VandaagViraal.nl streeft er naar om uw verzoek binnen 14 werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen.
3c Om uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen behandelen dient u het contactformulier in te vullen met uw: Contactgegevens, Toelichting, Rechthebbende, Plaats materiaal, Bewijsstukken materiaal
3d Indien VandaagViraal.nl uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie van de website verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat VandaagViraal.nl enige aansprakelijkheid erkent.
3e Materiaal dat door de bezoeker is aangeleverd blijft eigendom van de bezoeker en wordt gepubliceerd met bronvermelding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Opschorting/stopzetting dienstverlening
4a VandaagViraal.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij  overtreding van de Algemene Voorwaarden.
4b Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding plaats.

5. Recht om diensten te weigeren
VandaagViraal.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

6. Wijziging Algemene Voorwaarden
VandaagViraal.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van VandaagViraal.nl is daarvoor afdoende. Het is aan VandaagViraal.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de bezoeker.

7. Disclaimer
VandaagViraal.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. VandaagViraal.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door VandaagViraal.nl en haar personeel.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website optimaal beleeft. Meer informatie..

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''Cookies toestaan" Dit doen wij om u de best mogelijke surfervaring te bezorgen. Als u door wilt gaan met deze website te gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, klikt u op "Accepteren"

Sluiten